Arbejdsmiljøkoordinering

MB Byggerådgivning arbejder med alle aspekter af arbejdsmiljø på bygge- og anlægspladser og fungerer som koordinator omkring sikkerheds- og sundhedsarbejde i hele processen.

Vi yder den kvalificerede rådgivning, der sikrer, at bygherrens lovpligtige forpligtelser bliver overholdt, så alle ansatte på pladsen arbejder i et sikkert og sundt miljø.

Rådgivning og instruktion i brug af værnemidler

Arbejdsmiljøuddannelsen, human house

Få et tilbud og forhør nærmere.

Hvad siger loven?

Det er altid bygherrens forpligtelse at garantere et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved ethvert bygge-/anlægsprojekt med to eller flere arbejdsgivere. Er der samtidig flere end 10 ansatte beskæftiget, eller er der tale om særligt farligt arbejde, skal der udarbejdes PPS. Er der tale om specielt miljøskadelige materialer stilles krav om koordinering. MB Byggerådgivning er din garanti for, at alt overholder den gældende lovgivning.

Projektering af byggeprojekter
Planlægnings- og projekteringsfasen

Formulering og koordinering så alle krav og forudsætninger overholdes:

  • Udformning af Plan for sikkerhed og sundhed (PPS)
  • Udformning af de forskellige arbejdsbeskrivelser
  • Udformning af byggepladsplaner
  • Udformning af flugtvejsoversigt
Sikkerhed på byggepladsen
Gennemførelse af bygge-/anlægsfasen

Koordinering og overvågning af procedurer

  • Koordinering af sikkerheden på byggepladsen
  • Afvikling af intromøder for alle relevante medarbejdere
  • Fysiske gennemgange på byggepladsen
  • Løbende opfølgning og afholdelse af sikkerhedsmøder
Arbejdsmiljøkoordinering
Rådgivning og instruktion i brug af værnemidler

Arbejdsmiljøuddannelsen, human house (+certifikat)

Få et tilbud alt. Forhør nærmere (boks)